Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink heeft zorgovereenkomsten afgesloten met elke zorgverzekeraar in Nederland. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan vind vergoeding plaats door uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink declareert rechtstreeks, zonder tussenkomst van de cliënt, bij de zorgverzekeraars.

Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot verslaglegging, privacywetgeving en de kwaliteit van behandelen, zoals voorgeschreven wordt door de zorgverzekeraars en het Genootschap voor Fysiotherapie.
De praktijk heeft haar tarieven aangepast aan die van de zorgverzekeraars. U ontvangt dus geen aanvullende nota wanneer uw zorgverzekeraar de declaraties volledig vergoedt, maar wel wanneer het tarief van de betreffende zorgverzekeraar lager is dan algemeen geldend.

Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor vergoeding van zijn/haar declaratie bij de zorgverzekeraar. Controleer dus goed of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en wat de maximale vergoeding op jaarbasis bedraagt. Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink kan u alleen helpen bij het vinden van de juiste polisinformatie, zij neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie.

Indien u uw behandelingen niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar, dan zal Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink de kosten bij u particulier in rekening brengen.

Behandelingen kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Daarna zal een geannuleerde behandeling volledig in rekening worden gebracht, tenzij de behandelend fysiotherapeut anders beslist.

Alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink zijn in het kader van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, toegankelijk zonder verwijzing van de huisarts of specialist.

Let op:

Voor chronische indicaties is wel een verwijzing noodzakelijk.

Indien er sprake is van urineverlies, wordt bekkenfysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Wel dient u dan een verwijzing te hebben van de huisarts of specialist, met daarop specifiek vermeldt dat het om urineverlies gaat.