Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Kwaliteitswaarborg

Omdat kwaliteit binnen Fysiotherapie wesselerbrink van essentieel belang is, moeten alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk aan enkele eisen voldoen.

Allereerst staan alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Wesselerbrink  geregistreerd in het BIG-register. Deze Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG) regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen (para)medici die staan ingeschreven in dit register, mogen de door de wet de beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. U kunt het BIG-register raadplegen via www.big-register.nl.

Naast de registratie in de Wet Big, staan alle fysiotherapeuten van de Wesselerbrink geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). In het CKR van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zijn de manueel therapeuten tevens geregistreerd in het CKR van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. U kunt het CKR voor  fysiotherapie raadplegen via www.fysionet.nl en voor manueeltherapie via www.nvmt.nl

Realisatie Weland Webdesign @2022