Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Echografie

Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink biedt de mogelijkheid om in de praktijk een echografisch onderzoek te laten verrichten. Marcel Leussink en Hajo van der Velde hebben hiervoor de opleiding tot Musculo-skelettaal echografist gevolgd bij het in Nederland toonaangevende Fysus-communications.

De daar aangeleerde vaardigheden worden continu verder verbeterd door het bijwonen van cursussen/studiedagen. Als laatste hebben zij recentelijk de “Masterclass” voor echografie van de schouder bezocht. Hierbij zijn de vaardigheden ten aanzien van het echografisch onderzoek van de schouder verder geperfectioneerd.
Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink vindt de samenwerking met collega’s uit het vakgebied erg belangrijk.
Voor samenwerking binnen de echografie hebben zij zich daarom aangesloten bij het Echo Netwerk Twente ( ENT ).
Dit is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit Twente die werken met echografie en de gecertificeerde cursus bij Fysus gevolgd hebben.

De deelnemers aan het ENT proberen de echografie binnen Twente op een hoger niveau te brengen. U kunt er van op aan, dat een bij het ENT aangesloten fysiotherapeut/echografist ook werkelijk die kwaliteit biedt die u van een specialist mag verwachten.
De contact gegevens van de Echografisten bij Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink vindt u onder de volgende links, Marcel Leussink en Hajo van der Velde.

Echografie in de Fysiotherapie:
Echografie is het zichtbaar maken van structuren in het lichaam met behulp van ultrageluid. Er kunnen verschillende weefsels en structuren mee zichtbaar gemaakt worden. De echografist kan zo inzicht krijgen in de grootte, structuur of eventuele pathologische afwijkingen van het onderzochte orgaan of weefsel. Echografie wordt in de geneeskunde op grote schaal toegepast. Dit gebeurt o.a. in de verloskunde, radiologie, cardiologie, urologie en sinds enige tijd nu ook in de Fysiotherapie. Echografie geeft een goede ondersteuning van het fysiotherapeutisch onderzoek omdat het helpt om met een grotere zekerheid de juiste diagnose te stellen. Aan de hand van de bevindingen bij het echografisch onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Tevens kan het genezingsproces met de echografie gevolgd worden.

Ultrageluid:
Het geluid dat voor echografie gebruikt wordt heeft een hoge frequentie die voor het menselijk oor niet hoorbaar is. Het frequentiebereik varieert van 2 MHz tot 15 MHz. Dit wordt “Ultrageluid” genoemd. Via een transducer die op het lichaam geplaatst wordt worden de geluidsgolven het lichaam ingezonden. Aangezien lucht een slechte geleider voor geluidsgolven is wordt er tussen de transducer en de huid een contactgel aangebracht zodat de geluidsgolven makkelijk het lichaam binnendringen.

Zichtbare structuren:
De structuren die in beeld gebracht kunnen worden zijn onder andere: Spieren, pezen, slijmbeurzen, banden, gewrichtskapsel, kraakbeen, meniscus, bot en zenuwen. Wanneer de echografist de transducer (is de onderzoekskop van het echoapparaat) op de huid plaatst dan zendt deze ultrageluidsgolven het lichaam in. Doordat elk weefsel het geluid anders reflecteert of absorbeert wordt er door het gescande weefsel in meer of mindere mate geluidsgolven weerkaatst richting de transducer. De transducer zet de weerkaatste geluidsgolven nu om in een echobeeld.

Toepassing:
Echografie wordt in de fysiotherapie alleen toegepast voor de beoordeling van musculo-skeletale (is spier-bot) aandoeningen van de volgende gewrichten: schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel. Een echografisch onderzoek is pijnloos en kan zo vaak als nodig herhaald worden.
Is dit voor mij zinvol?
U krijgt een volledig lichamelijk onderzoek door een fysio-/manueel therapeut gespecialiseerd in uw klachten. Indien nodig wordt het onderzoek aangevuld met echografie.
Hieruit volgt altijd een rapportage met conclusies en behandelplan naar verwijzend en/of behandelend arts/specialist. Echografie is snel, veilig, duidelijk en niet belastend.

Kosten en vergoeding:
Momenteel bestaat er nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie wordt een echografisch onderzoek betaald indien:

  • Het onderzoek wordt uitgevoerd na een verwijzing door een arts, wij kunnen in dat geval een fysiotherapeutisch consult bij uw zorgverzekeraar declareren.
  • Het onderzoek op eigen verzoek plaatsvindt, er wordt een fysiotherapeutisch “intake en onderzoek” bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
  • Het onderzoek geschiedt als onderdeel van een behandelperiode, er wordt een behandeling fysiotherapie gedeclareerd.

Als u niet (voldoende) aanvullend bent verzekerd, dan worden de kosten rechtstreeks bij u gedeclareerd.

De kosten hiervoor zijn: eenmalig fysiotherapeutisch/echografisch onderzoek € 53,00

Uw verwijzer ontvangt een verslag met bijbehorende echobeelden. Hetzelfde geldt voor de aanvraag van een collega fysiotherapeut. De gemaakte beelden worden ook digitaal opgeslagen en kunnen altijd opnieuw worden bekeken om te vergelijken met nieuwe opnamen. Indien gewenst kunnen de opnames worden verstuurd via internet en evt. worden beoordeeld door andere deskundigen. Van een beeld kan eventueel een print worden gemaakt  die u mee kunt krijgen.