Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Beweeggroep COPD stadium I en II

Er zijn vier stadia (volgens de GOLD- indeling).
Stadium I: mild COPD
Licht beperkte ademhaling. Symptomen als chronisch hoesten en slijmproductie kunnen optreden. De patiënt is zich er niet van bewust dat zijn longen niet normaal functioneren.
Stadium II: matig COPD
Toegenomen beperkte ademhaling met kortademigheid, in eerste instantie tijdens inspanning. Symptomen als hoest en slijmproductie kunnen optreden. In dit stadium zoeken patiënten medische hulp vanwege de chronische ademhalingsproblemen of een verslechtering van de conditie.
Stadium III en IV: Ernstig COPD
Sterk beperkte ademhalingsfunctie, ernstige problemen met de conditie en het dagelijks functioneren.

De verwachting is dat het aantal patiënten met COPD de komende jaren zal blijven stijgen, mede als gevolg van roken, de grote risicofactor voor het ontwikkelen van COPD maar ook voor andere chronische aandoeningen.

Het beweegprogramma voor stadium I en II
Longfysiotherapeuten zijn fysiotherapeuten met een specialistische opleiding in longrevalidatie en zijn gespecialiseerd in het behandelen van symptomen op basis van longaandoeningen. Het dagelijks leven van longpatiënten kan negatief beïnvloedt worden door  symptomen als benauwdheid, vermoeidheid, problemen met hoesten, het ophoesten van slijm en het verlies van kracht en uithoudingsvermogen. Longfysiotherapeuten verzorgen een beweegprogramma voor patiënten met COPD.
Patiënten met COPD bewegen minder dan patiënten zonder COPD. Kortademigheid en een verminderde conditie versterken de bewegingsarmoede. De leefstijl verslechtert. Om een verandering in leefstijl te realiseren is tevens een multidisciplinaire samenwerking van verschillende zorgdisciplines voor de COPD patiënt van belang.
Een samenwerking tussen huisarts, longarts,  longverpleegkundige en diëtist verdient de voorkeur. Juiste medicijnen, adviezen over stoppen met roken, bewegen en een dieet advies behoren tot de kern van de behandeling.
Wat zijn de effecten van het beweegprogramma:       

 • Toename van het uithoudingsvermogen.
 • Verbetering van de spierkracht.
 • Verbetering van het ademhalingspatroon.
 • Hulp bij het ophoesten van slijm.
 • Dieet advies m.b.t.  juiste voeding.
 • Advies over medicijn gebruik.

Het programma omvat niet alleen het bewegingsprogramma door de fysiotherapeut. Er wordt ook voorlichting en coaching gegeven over wat COPD precies is, wat de oorzaken en gevolgen ervan zijn, welke behandelmethodes er bestaan en over de verantwoordelijkheid die de patiënt zelf moet nemen om zijn ziekte te managen. Natuurlijk wordt ook nadruk op het stoppen met roken en goede voeding gelegd. Zo wordt de patiënt een groeps- en individueel traject geboden, waarbij contact met lotgenoten zeer waardevol is.

Het uiteindelijke doel van het beweegprogramma is gedragsverandering van de patiënt m.b.t.  de dagelijkse lichaamsbeweging,  het verkrijgen van inzicht in het ziektebeeld COPD en het stoppen met roken.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Leeftijd: > 18 jaar
 • COPD stadium Gold I of II
 • De diagnose COPD Gold I en II is gesteld middels een longfunctietest
 • De patiënt heeft een verwijzing van huisarts of specialist.
 • Noodzakelijke medische gegevens zijn beschikbaar
 • Cliënt voldoet niet aan de NNGB
 • Er is geen sprake van ernstige gewrichtsklachten, ernstige ziektes, of algehele malaise.|

Duur
Het beweegprogramma duurt 6 maanden. De eerste weken na de intake wordt de patiënt nauwkeurig getest en begeleidt. Na enkele weken wordt meer zelfstandigheid verwacht. De oefeningen worden onder leiding van een fysiotherapeut in groepsverband uitgevoerd, 2x per week gedurende een uur. Na 6 maand volgt een eindevaluatie, waarna een follow-up afspraak gemaakt wordt na een jaar.
Kosten, verzekering en informatie

Met een aanvullende verzekering heeft u recht op fysiotherapie en kunt u deelnemen aan het beweegprogramma. De duur van het beweegprogramma is afhankelijk van het aantal behandelingen dat in uw pakket zit. Uw fysiotherapeut kan u informeren over de deelname mogelijkheid en vergoeding.