Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Beweeggroep Heup en Knie

Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 24% van de mannen artrose en 42% van de vrouwen boven de 55 jaar. Knieartrose komt vaker voor dan heupartrose. Elk jaar komen er weer nieuwe patiënten bij. Bij mannen is dit 3% van de bevolking en bij vrouwen 5% die te maken krijgen met heup- en/of knieartrose. 

Klinische verschijnselen, welke kenmerken zijn er?

Meest voorkomende kenmerken zijn:

 • Pijn;
 • Vermindering van de beweeglijkheid;
 • Verminderde spierkracht;

Beperking in activiteiten als sport of werk.

De grootste problemen die patiënten ervaren zijn:

 • Pijn;
 • Moeheid;
 • Onzekerheid over de toekomst;
 • Verandering van leefstijl;
 • Moeite om zich aan te passen aan de symptomen van de ziekte.

De pijn treedt aanvankelijk op bij het starten van bewegen, zogenaamde startpijn. In een latere fase is er ook pijn in rust en nachtelijke pijn.

Het risico van het ontstaan van artrose is gebaseerd op verschillende factoren:

 • De leeftijd en gewicht van de patiënt;
 • Doorgemaakte trauma’s;
 • Aangeboren afwijkingen;
 • Gebrek aan bewegen/sporten;
 • Het uitoefenen van zware werkzaamheden.

Het beweegprogramma voor heup- en knieartrose
De fysiotherapeuten die het programma begeleiden hebben een specialistische opleiding en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van heup- en knieartrose. In het belang van de patiënt is samenwerking en goed overleg tussen fysiotherapeut en huisarts van groot belang. Binnen Gezondheidscentrum Wesselerbrink is deze samenwerking gestructureerd en duidelijk aanwezig.

Wat zijn de effecten van het beweegprogramma?

 • Het zelfstandig bewegen buiten de fysiotherapiepraktijk mogelijk te maken;
 • Gedragsverandering (omgaan met de klachten en voorkomen van terugkerende klachten);
 • Verkrijgen van zelfvertrouwen, ziekte inzicht en plezier in bewegen voor het behoud van een actieve leefstijl.

De doelstellingen van het beweegprogramma voor de patiënt zijn:

 • Betere zelfredzaamheid tijdens dagelijkse bezigheden en arbeid;
 • Vergroten van het uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid;
 • Verlagen van de kans op andere aandoeningen;

Beloop van het beweegprogramma:

Aan het begin van het beweegprogramma zal een intakegesprek plaatsvinden met uw fysiotherapeut. Hierin zal uw persoonlijke doel opgesteld worden en testen en vragenlijsten worden afgenomen. Vanuit dit gesprek zal een oefenprogramma worden opgesteld. De fysiotherapeut zal u begeleiden in het goed uitvoeren van de oefeningen, zodat u deze na enkele weken zelfstandig kunt uitvoeren.

Het programma wordt in groepsverband aangeboden en vindt plaats op bepaalde tijden in de praktijk. Twee keer per week gedurende een uur is er dan begeleiding van uw fysiotherapeut.

Gedurende het programma zal tussendoor geëvalueerd worden. Aan de hand van een aantal testen wordt besproken of het persoonlijke doel nog steeds bereikt kan worden.
Aan het eind van het beweegprogramma volgt een eindevaluatie. 

NB. Een patiënt met ernstig overgewicht wordt tevens doorverwezen naar een diëtist (BMI>30).

Einddoel:

Als u het beweegprogramma heeft gevolgd, kunt u minimaal voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)* en kunt u deze zelfstandig handhaven. En daarbij wordt er naar gestreefd om uw persoonlijke doel te bereiken. 

Met het bereiken van deze doelen wordt het programma beëindigd, waarop samen met u wordt besproken hoe u het bereikte resultaat kunt vasthouden. Dit kan in de praktijk via het programma ‘Gezondfit’, de sportschool, of u houdt op een andere manier uw actievere leefstijl vast. Dat is aan u! Wij adviseren graag.

*NNGB norm betekent:
Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. 55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.

Voorwaarden om aan het beweegprogramma deel te nemen

 • U bent ouder dan 40 jaar en er is artrose geconstateerd door huisarts of specialist;
 • U hebt een verwijzing van huisarts of specialist;
 • De noodzakelijke medische gegevens en de noodzakelijke instroomgegevens zijn beschikbaar;
 • U voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
 • U bent gemotiveerd voor een actieve leefstijl.

Wanneer sprake is van andere aandoeningen zoals koorts, infecties, open wonden, algehele malaise, geheugen- en/of gedragsstoornissen, zal dit de deelname aan het beweegprogramma onmogelijk maken.
Wanneer sprake is van een sterke bewegingsbeperking van het heup- of kniegewricht, is het mogelijk eerst individueel fysiotherapie te krijgen. Bij verbetering kan alsnog het programma worden gestart. 

Kosten, verzekering en informatie

Met een aanvullende verzekering heeft u recht op fysiotherapie en kunt u deelnemen aan het beweegprogramma. De duur van het beweegprogramma is afhankelijk van het aantal behandelingen dat in uw pakket zit.