Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen, al dan niet tijdens het sporten, en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten.

Tevens kunnen mensen die intensief willen sporten en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden een beroep doen op de kennis van de sportfysiotherapeut.

Voor de mensen die op dit moment helemaal niet sporten maar dit wel graag willen kan de sportfysiotherapeut waardevolle informatie verstrekken. Hoe pak ik dit aan? Welke bewegingsprogramma's zijn voor mij geschikt? Kan het ook als ik een chronische ziekte of handicap heb?

Bij Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink is Marcel Leussink, sportfysiotherapeut, uw aanspreekpartner voor al uw vragen over dit onderwerp.

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sportfysiotherapeut weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij traint u sport specifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.
Het is voor ons van belang dat u kunt blijven sporten en dat herhaling van dezelfde blessures voorkomen wordt. Vraag uw sportfysiotherapeut hoe.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

  • Sportblessures
  • Andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • Blessurepreventie advies
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma's en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken uit ons onderzoek.

Als u in behandeling genomen bent zal de mate van het resultaat vaak mede afhankelijk zijn van uw eigen inzet.

Interessante links:

Ned. vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg: www.nvfs.nl
Consument & Veiligheid blessurepreventie website: www.voorkomblessures.nlWeet bij wie je moet zijn: www.sportzorg.nl