Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Medical Taping

Medical Taping Concept 
Toe te passen bij o.a. pijndemping, ondersteuning en verbeteren spierfunctie.
Medical Taping wordt binnen onze praktijk toegepast door de fysiotherapeuten Jessica Oude Weernink en Marlon Dost.

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

De achterliggende gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de regulatie van de lichaamstemperatuur. Hierdoor beïnvloed de tape, via ondersteuning van het spierstelsel, ook het neurologische en circulatoire systeem van het lichaam.

Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Het basisprincipe is dan ook ‘activeren in plaats van fixeren’.

Effecten Medicap Taping Concept:
1. Spierfunctie verbeteren door ofwel faciliteren ofwel sederen.
2. Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen.
3. Pijndemping.
4. Ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
- Stimuleren van proprioceptie
- Correcties van en ondersteuning bij de bewegingsrichting
- Vergroten van de stabiliteit
5. Neuro-reflectoire beïnvloeding

Het toepassingsgebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden.