Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Kinderfysiotherapie

Binnen onze praktijk is Marlon Dost Kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssysteem en het bewegen van kinderen (0 - 18 jaar).
Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de Kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

DE KINDERFYSIOTHERAPEUT HEEFT GESPECIALISEERDE KENNIS EN VAARDIGHEDEN MET BETREKKING TOT:

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op kinderleeftijd;
 • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;
 • Specifieke fysiotherapeutische (technische )vaardigheden voor het behandelen van kinderen
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en het begeleiden van het gezin/ouders;
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg
 • De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien nodig;

AANDOENINGEN

 • De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne en grove motoriek, evenwicht);
 • Longfunctie (astma / Cystic Fibrosis);
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit;
 • Schedelvormafwijkingen en voorkeurshouding zuigeling;
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida);
 • Developmental Coordination Disorder (DCD);
 • Excessief huilen zuigeling;
 • Spierziekten;
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten;
 • Overgewicht in relatie tot bewegen;
 • Syndroom van Down; 

VERGOEDING

Elk kind van 0 - 18 jaar oud is automatisch verzekerd voor kinderfysiotherapie. In eerste instantie worden negen behandelingen altijd vergoed.

Dit kan met onderbouwde redenen nogmaals met negen verlengd worden.
Na deze, in totaal achttien, vergoedde behandelingen heeft het kind nog recht op het aantal behandelingen waarvoor
het in zijn/haar aanvullende zorgverzekeringspakket verzekerd is.