Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Beweeggroep Dia Fit

Prevalentie, hoe vaak komt het voor?
DM type II is een veel voorkomende ziekte. Cijfers uit de ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning’ (VTV) 2008 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven aan dat ongeveer 770.000 Nederlanders diabetes hebben. Het vermoeden is dat dit ook nog zal stijgen in de loop van de jaren.

Klinische verschijnselen, welke kenmerken zijn er?

 • Veel dorst en de aandrang om vaak en veel te plassen (vooral ’s nachts);
 • Gewichtsafname ondanks toegenomen eetlust;
 • Toegenomen vatbaarheid voor wondjes en infecties;
 • Zwak, lusteloos en moe gevoel;
 • Wazig zien;
 • Afname van conditie, spierkracht en motivatie om te bewegen.

Het beweegprogramma voor DM Type II
Het dagelijks leven van diabetespatiënten kan negatief beïnvloed worden. Patiënten met DM type II bewegen vaak minder dan patiënten zonder DM type II. Angst voor een “hypo” of een “hyper” speelt daarbij een belangrijke rol. De leefstijl verslechtert. Om een verandering in leefstijl te realiseren is tevens een multidisciplinaire samenwerking van verschillende zorgdisciplines voor de DM type II patiënt van belang.

De fysiotherapeuten die het programma begeleiden hebben een specialistische opleiding en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling voor DM type II. Een samenwerking tussen specialist, huisarts, praktijkverpleegkundige, fysiotherapeut en diëtist verdient de voorkeur. Juiste medicijnen, adviezen over stoppen met roken, bewegen en een dieet advies behoren tot de kern van de behandeling.

Wat zijn de effecten van het beweegprogramma?

 • Gedragsverandering van de patiënt m.b.t. de dagelijkse lichaamsbeweging en om te bewegen buiten de fysiotherapiepraktijk;
 • Verkrijgen van zelfvertrouwen, ziekte inzicht en plezier in bewegen;
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl.

De doelstellingen van het beweegprogramma voor de patiënt zijn:

 • Verbetering van spierkracht;
 • Verbetering van het uithoudingsvermogen;
 • Verbeteren balansgevoel en verhogen van algemene gezondheid;
 • Het verlagen van risicofactoren op andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten of botontkalking;
 • Dieet advies m.b.t. juiste voeding;
 • Advies over en juiste toepassing van medicijn gebruik;
 • Het verminderen van belemmerende psychologische factoren.

Duur en beloop van het beweegprogramma:
Aan het begin van het beweegprogramma zal een intakegesprek plaatsvinden met uw fysiotherapeut. Naar aanleiding van dit gesprek, uw persoonlijke doel, de resultaten van testen en vragenlijsten die worden afgenomen, zal een oefenprogramma worden opgesteld. De fysiotherapeut zal u begeleiden in het goed uitvoeren van de oefeningen, zodat u deze na enkele weken zelfstandig kunt uitvoeren.

Het programma wordt in groepsverband aangeboden en vindt plaats op bepaalde tijden in de praktijk. Twee keer per week gedurende een uur is er dan begeleiding van uw fysiotherapeut.

Gedurende het programma zal tussendoor geëvalueerd worden aan de hand van een aantal testen en wordt besproken of het persoonlijke doel nog steeds bereikt kan worden. 
Aan het eind van het beweegprogramma volgt een eindevaluatie.

Einddoel:
Als u het beweegprogramma heeft gevolgd, kunt u minimaal voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)* en kunt u deze zelfstandig handhaven. Daarbij wordt er naar gestreefd om uw persoonlijke doel te bereiken. 
Met het bereiken van deze doelen wordt het programma beëindigd, waarop samen met u wordt besproken hoe u het bereikte resultaat kunt vasthouden. Dit kan in de praktijk via het programma ‘GezondFit’, de sportschool, of u houdt op een andere manier uw actievere leefstijl vast. Dat is aan u! Wij adviseren graag.

Voorwaarden om aan het beweegprogramma deel te nemen

 • U bent ouder dan 18 jaar;
 • De diagnose DM type II is gesteld door een huisarts of specialist;
 • U hebt een verwijzing van huisarts of specialist;
 • De noodzakelijke medische gegevens en de noodzakelijke instroomgegevens zijn beschikbaar;
 • U voldoet niet aan de NNGB;
 • U bent gemotiveerd voor een actieve leefstijl.

Kosten, verzekering en informatie
Met een aanvullende verzekering heeft u recht op fysiotherapie en kunt u deelnemen aan het beweegprogramma. De duur van het beweegprogramma is afhankelijk van het aantal behandelingen dat in uw pakket zit. Uw fysiotherapeut kan u informeren over de deelname mogelijkheid en vergoeding. Informatie kunt u inwinnen bij Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink.