Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

COPD

Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink participeert in een onderzoek bij patiënten met chronische longklachten. Dit onderzoek, speciaal gericht op patiënten met COPD in het GOLD II stadium, wordt de COPD-Pilot genoemd. Het onderzoek vindt plaats in het kader van een samenwerkingsverband tussen de huisartsengroep Twente (TOCHT), het ziekenhuis MST en de Saxion hogeschool.

Daarnaast is Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink lid van de vereniging COPE ACTIEF. Deze vereniging levert geprotocolleerde fysiotherapeutische zorg aan COPD patiënten in het GOLD stadium III en IV. COPE ACTIEF werkt nauw samen met de longartsen en de longverpleegkundigen uit het ziekenhuis MST.

Voor verdere informatie over COPE ACTIEF kunt u ook nog terecht op de website van het MST, www.mst.nl