Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Fysiotherapie

Nederland kent ongeveer 30.000 fysiotherapeuten (2019)  die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en bij de bedrijven. De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat en baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten passend bij de hulpvraag van de patiënt.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook in om klachten te voorkomen.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben zoals het verbeteren en het in stand houden van het bewegend functioneren en het voorkomen van nieuwe klachten. Ook worden patiënten begeleidt om met een beperking te leren leven of om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

Fysiotherapie is toegankelijk via een verwijzing van een arts of specialist maar het is ook mogelijk om zonder verwijzing een fysiotherapeut te bezoeken. Indien nodig kan de behandeling in de thuissituatie plaatsvinden. Hier is echter wel altijd een verwijzing van een arts of specialist voor nodig.

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Chronische indicaties worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Let hier bij goed op, niet voor elke chronische klacht kan je een chronische indicatie krijgen. Overleg dit bij twijfel met uw fysiotherapeut.