Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Hart, Long & Vaat Therapie

Hartrevalidatie.

Na een hartinfarct of hartoperatie of bij een hartaandoening als hartfalen vraagt u zich af wat u nog kunt. Hoe is het gesteld met uw conditie en kracht? Kunt u nog werken, traplopen, fietsen of sporten?
Hartrevalidatie geeft antwoord op deze praktische vragen, bevordert uw herstel, conditie en geeft zelfvertrouwen ten aanzien van bewegen.   


Meer specifiek is het doel van de hartrevalidatie:

 • Het verbeteren van de belastbaarheid, zowel fysiek als mentaal.
 • Het leren kennen van uw lichamelijke grenzen bij inspanning.
 • Het verminderen van angst.
 • Het herwinnen van zelfvertrouwen.
 • Het verkrijgen van inzicht in de aard van de hartaandoening en risicofactoren
 • Het voorkomen van hartproblemen in de toekomst.
 • Het verbeteren van uw kwaliteit van leven

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die:

 • Hartklachten hebben, zoals angina pectoris (pijn op de borst)
 • Een hartinfarct hebben gehad
 • Hartritmestoornissen hebben
 • Hartfalen (aantasting van de hartspier) hebben
 • Een dotter behandeling hebben ondergaan
 • Een hartklep- en/of bypassoperatie hebben ondergaan
 • Een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) hebben
 • Een harttransplantatie hebben ondergaan
 • Wachten op een hartoperatie en zich willen voorbereiden op die operatie.

Werkwijze:

Voordat u aan het programma gaat deelnemen vindt er een medisch onderzoek door de cardioloog plaats. Een inspanningsproef is daar een onderdeel van. Naar aanleiding van de resultaten, uw aandoening en uw vragen wordt een persoonlijk fysiotherapeutisch programma opgesteld. Omdat het programma op maat gesneden is varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden.

Het hartrevalidatieprogramma start meestal in het ziekenhuis o.l.v. de daar werkende fysiotherapeuten. Na deze periode wordt u bij Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbink zowel individueel als in groepen begeleid.

Longrevalidatie:

In samenwerking met het Medisch Spectrum Twente is een fysiotherapeutisch programma (COPE actief) ontwikkeld voor COPD patiënten in stadium III of IV.
Dit programma vindt in nauw overleg plaats met de afdeling longgeneeskunde en de longartsen van het Medisch Spectrum Twente. In het programma ligt de nadruk op gedragsverandering ten aanzien van bewegen.
Binnen Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink begeleidt Wouter Goinga dit programma.

Werkwijze:

Op verwijzing van de arts volgt een intake door de fysiotherapeut.
Naar aanleiding van de intake worden de doelstellingen bepaald en worden afspraken gemaakt over de te volgen therapie.

Fysiotherapie bij COPD heeft meestal de volgende doelstelling:

 • Verbetering of handhaving van de ademhalingstechniek,
 • Verbetering of handhaving van de algemene en functionele spierkracht.
 • Verbetering of handhaving van de conditie.
 • Het geven van informatie en advies over de aandoening.
 • Het stimuleren tot verandering van bewegingsgedrag waarbij bewegen in het dagelijks leven meer op de voorgrond staat.

Planning:

Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken.

Loopoefeningen, traplopen, fietsen, maar ook kracht- en functionele oefeningen maken deel uit van het programma.
Het uitvoeren van huiswerkoefeningen wordt gestimuleerd om het bewegingsgedrag in de thuissituatie te verbeteren.

Omdat het programma op maat gesneden is, varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden.

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV).

PAV is een veel voorkomende, vaak niet herkende, progressieve aandoening die wordt veroorzaakt door atherosclerose (aderverkalking). Het komt vaak voor in de slagaders van het been. PAV kan ernstige gevolgen hebben maar kan goed behandeld worden indien u verwezen wordt voor fysiotherapie door een vaatchirurg of de huisarts. PAV kan pijn in de benen veroorzaken door een verminderde doorbloeding van de spieren. De loopafstand neemt dan af en vanwege de pijn kan er niet doorgelopen worden. Er wordt dan gesproken over Claudicatio Intermittens, in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd.

U heeft een verhoogd risico op het krijgen van PAV als u:

 • Ouder dan 50 bent.
 • Uit een familie komt waarin hart- en vaatziekten voorkomen.
 • Rookt of heeft gerookt.
 • Een hoge bloeddruk heeft.
 • Diabetes heeft.
 • Een hoog cholesterol niveau heeft.
 • Overgewicht heeft.
 • Te weinig lichaamsbeweging heeft.

Werkwijze:

Bij Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink begeleidt Wouter Goinga uw fysiotherapeutisch programma. Er worden gestandaardiseerde testen en meetinstrumenten gebruikt om de klachten te inventariseren, om behandeldoelstellingen te bepalen en om de behandeldoelstellingen te behalen en te evalueren.

Behandeldoelstellingen kunnen zijn:

 • Vergroten van de pijnvrije en totale loopafstand.
 • Verbeteren van het (duur)uithoudingsvermogen.
 • Verhogen van de pijntolerantie / leren "door de pijn heen te lopen ".
 • Overwinnen van angst voor inspanning.
 • Verbeteren van het looppatroon.
 • Ontwikkelen van een actieve leefstijl.
 • Verbeteren van specifieke vaardigheden zoals traplopen.
 • Geven van informatie en voorlichting.

Planning:

Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken. Vooral loopoefeningen, kracht- en conditionele oefeningen maken deel uit van het programma. Ook wordt het uitvoeren van huiswerkoefeningen gestimuleerd om het “loopgedrag” in de thuissituatie te verbeteren.

Omdat het programma op maat gesneden is, varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden.

Vergoeding en verzekering

Vergoeding voor Hart Vaat en Long fysiotherapie valt onder de fysiotherapievergoeding van de zorgverzekeraar en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Bij een chronische indicatie zoals COPD en Claudicatio Intermittens worden de behandelingen vanaf de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Vanaf 2017 wordt fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens direct maximaal 37 keer vergoed uit de basisverzekering.

Voor een aantal interessante sites over Hart, Vaat en Long fysiotherapie klikt u op een van de volgende links: